Lời khuyên cho bạn để cân bằng bữa ăn dinh dưỡng

1. Ăn nhiều loại thực phẩm và đảm bảo rằng bạn có 4 nhóm: bột, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất Không thức ăn nào có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể. Do đó, cách ăn thông minh nhất là ăn nhiều loại thực phẩm và thường […]

Lời khuyên cho bạn để cân bằng bữa ăn dinh dưỡng

1. Ăn nhiều loại thực phẩm và đảm bảo rằng bạn có 4 nhóm: bột, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất Không thức ăn nào có thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể. Do đó, cách ăn thông minh nhất là ăn nhiều loại thực phẩm và thường […]